Voor wie is bewindvoering?

Bewindvoering is geschikt voor meerderjarige personen. Die niet meer in staat zijn om hun financiële administratie te regelen door een lichamelijke/geestelijke toestand. Of u kunt een periode in uw leven meemaken waarin u niet meer goed voor uw eigen geldzaken kunt zorgen. U heeft bijvoorbeeld schulden die zijn ontstaan in of na een periode van werkloosheid, ziekte en of echtscheiding.

Wat zijn de taken van de bewindvoerder

 • Inventariseren van de inkomsten, uitgaven en schulden
 • Opstellen van het budgetplan
 • Openen van een leefgeld en beheerrekening
 • Aanmaken en opstarten dossier
 • Aanschrijven van inkomsten en uitgaven
 • Informatie inwinnen bij diverse instanties
 • Uitvoeren van betalingen die vermeld staan in het budgetplan
 • Dossier controle
 • Telefonische afhandeling van vragen
 • Postverwerking

Worden bewindvoerders gecontroleerd? JA, ZEKER!

Ook is het goed om te weten dat de bewindvoerder elk jaar door de rechter wordt gecontroleerd. Bij deze controle kijkt de rechter of de bewindvoerder uw geldzaken het afgelopen jaar goed heeft beheerd. Deze controle gebeurt in de rekening en verantwoording. 

Wat staat er in de rekening en verantwoording?

 • Het ontvangen inkomen
 • Het totaalbedrag van de vaste lasten
 • Een overzicht van de betaalde schulden (indien van toepassing)
 • Een overzicht van de nog te betalen schulden (indien van toepassing)
 • Het saldotegoed van het begin en het eind van de periode waarover verantwoording moet worden afgelegd.