Welkom bij Financieel beSchermer!

Bent u niet in staat om uw financiële zaken goed te regelen? of kent u iemand, een familielid, een vriend of een kennis die financieel ''beschermd'' moet worden?   

De bewindvoerder van Financieel beSchermer zorgt ervoor dat niemand financieel misbruik van u kan maken.

Voor wie is bewindvoering?

Bewindvoering is geschikt voor meerderjarige personen. Denk aan mensen met een verstandelijke beperking, met psychische problemen, ouderdom of schulden. Het lukt hen niet altijd zelf hun financiën te regelen. Bewindvoering, ook wel beschermingsbewind genoemd, is daarvoor een beschermingsmaatregel. Een bewindvoerder behartigt de financiële belangen, creëert inzicht, beschermt de cliënt en zorgt dat er (financiële) rust ontstaat.

Wat zijn de taken van de bewindvoerder

 • Inventariseren van de inkomsten, uitgaven en schulden
 • Opstellen van het budgetplan
 • Openen van een leefgeld en beheerrekening
 • Aanmaken en opstarten dossier
 • Aanschrijven van inkomsten en uitgaven
 • Informatie inwinnen bij diverse instanties
 • Uitvoeren van betalingen die vermeld staan in het budgetplan
 • Dossier controle
 • Telefonische afhandeling van vragen
 • Postverwerking

Verschil tussen beschermingsbewind en budgetbeheer

Het grootste verschil is beschermingsbewind wordt uitgesproken door een rechter. De financiële verantwoordelijk bij beschermingsbewind ligt bij de bewindvoerder. Bij budgetbeheer is er een overeenkomst tussen u en de budgetbeheerder en blijft u zelf verantwoordelijk.

Professionele bewindvoerder/budgetbeheerder

Waarom zou u kiezen voor de bewindvoerder/budgetbeheerder van Financieel beSchermer?

 • Maatwerk
 • Een vast contact persoon
 • persoonlijk contact en betrokkenheid
 • Klantgericht en transparant
 • Volwaardig lid van Horus voor professionele bewindvoerders
 • Lid van stichting financieel toezicht inkomensbeheer voor professionele budgetbeheerders

Worden bewindvoerders gecontroleerd? JA, ZEKER!

De bewindvoerder wordt elk jaar door de rechter gecontroleerd. Bij deze controle kijkt de rechter of de bewindvoerder uw geldzaken het afgelopen jaar goed heeft beheerd. Deze controle gebeurt in de rekening en verantwoording. 

Wat staat er in de rekening en verantwoording?

 • Het ontvangen inkomen
 • Het totaalbedrag van de vaste lasten
 • Een overzicht van de betaalde schulden (indien van toepassing)
 • Een overzicht van de nog te betalen schulden (indien van toepassing)
 • Het saldotegoed van het begin en het eind van de periode waarover verantwoording moet worden afgelegd.

Hoe werkt bewind precies?