Schuldenbewind Voor mensen met problematische schulden

Veel mensen hebben schulden. Met allerlei oorzaken: onverwachte extra kosten, boetes, fouten met toeslagen, daling van inkomen, het uitgeven van teveel geld. Schulden kunnen ook ontstaan door een koopverslaving of teveel te kopen op afbetaling. En ze kunnen schulden snel ontstaan. Door bijkomende boetes, incasso- en deurwaarderskosten lopen ze snel op. Als de schulden niet kunnen worden afgelost binnen 3 jaar, zijn het problematische schulden.

De gemeentelijke schuldhulpverlening                                                                                                                            Heeft u schulden? Uw gemeente biedt hulp en ondersteuning om uw schulden op te lossen. Om hulp te krijgen bij schulden moeten uw financiën op orde zijn. Er moet overzicht zijn van de maandelijkse inkomsten en uitgaven. Alle schulden moeten in kaart zijn. Als het u zelf niet lukt, kan een bewindvoerder helpen om alles in kaart te brengen. Financieel beSchermer helpt u graag! Wij hebben veel ervaring met hulp bij schulden.

Kans van slagen                                                                                                                                                                        Het lukt bijna altijd om in enkele jaren de schulden op te lossen, maar niet altijd. Als u nieuwe schulden maakt of er zijn grote niet-saneerbare schulden, dan blijven deze bestaan. Wij informeren u over de voortgang van uw schuldregeling. We laten het u weten als u bent toegelaten tot een regeling en als de schulden opgelost zijn.

Zelf oplossen                                                                                                                                                                            Er bestaat ook de mogelijkheid dat wij in overleg met uw schuldeisers een oplossing voor de schulden vinden. Dan is geen gemeentelijke schuldhulpverlening nodig. Dit als er weinig schulden zijn, of als ze niet te groot (niet problematisch) zijn.

Wilt u hulp? Kom dan in actie en bel of mail met ons!

Wat kunnen wij voor u betekenen?

  • Financiële rust, wij zullen uw financiën uit handen nemen
  • Een goede nachtrust, wij maken afspraken met deurwaarders en schuldeisers
  • Een stabiel budget, Wij zullen ervoor zorgen dat uitgaven en inkomsten in evenwicht zijn
  • Geen volle brievenbus, al uw post wordt bezorgd op ons adres
  • Een overzicht van uw schulden, deze is nodig om uw schulden op te lossen
  • Vast leefgeld per week of maand, u weet precies wat u per week/maand kan besteden

Hoe gaat het in zijn werk

Nadat u zich hebt aangemeld, via e-mail, telefoon, begeleiding of via uw werkgever, plannen we een kennismakingsgesprek. Hierna plannen we een intakegesprek waarbij we dieper ingaan op uw situatie. Na het gesprek ontvangt u een verslag van het gesprek. We verzorgen de aanvraag beschermingsbewind voor u. In overleg kunnen we starten met budgetbeheer vóór het bewind. Als u wordt opgeroepen door de rechtbank voor het bewind gaan we daar samen naartoe. Na uitspraak van het bewind maken we een overzicht van uw inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. Dit heet een boedelbeschrijving. We zorgen dat alle partijen om u heen (woningbouw, energiemaatschappij, enz.) de post naar ons toestuurt. Ieder jaar bespreken we het overzicht van al uw inkomsten en uitgaven (rekeningverantwoording).

Einde beschermingsbewind

Het beschermingsbewind duurt voor zolang het nodig is. Als u vindt dat u het zelf weer kan, kunt u dit bij de rechtbank aangeven. U laat dan zien dat de redenen waarom het eerst wel nodig was, nu niet meer bestaan. Als beschermingsbewind wordt uitgesproken, omdat u schulden hebt, kunt u als u schuldenvrij bent verzoeken het beschermingsbewind te ontbinden.