Voor werkgevers

Bent u werkgever en heeft u een medeweker die financiële problemen heeft of dreigt te komen? dan kunt u Financieel beSchermer inschakelen om uw medewerker te ondersteunen bij het beheren van zijn financiën. 

Financiële problemen kunnen gevolgen hebben voor de werkprestatie van uw medewerker. Het hebben van schulden en privéproblemen levert gemiddeld negen extra verzuimdagen op. Ziekteverzuim onder mensen met schulden is bijzonder hoog. Uw medewerker kan last hebben/krijgen van concentratieproblemen, slapeloosheid, stress, ziekte, burn-out met gevolg tot uitval. Dit zijn redenen om tijdig in te grijpen.