Budgetcoaching

Het verschil tussen budgetbeheer en budgetcoaching zit hem in de mate van begeleiding en het doen van betalingen. Een budgetbeheerder beheert uw geld en zorgt ervoor dat bijvoorbeeld alle rekeningen betaald worden. Budgetcoaching houdt in dat iemand met uw financiële situatie meekijkt en u daarin begeleidt. Een budgetbeheerder mag doorgaans zonder medeweten van betrokkene betalingen doen van bijvoorbeeld de huur of andere vaste lasten. Budgetcoaching ziet enkel toe of betalingen door betrokkene gedaan worden en geeft advies hoe een betrokkene zou kunnen handelen.

Budgetcoaching voor werkgevers/ werknemers

Bent u werkgever en heeft u een medeweker die financiële problemen heeft of dreigt te komen? dan kunt u Financieel beSchermer inschakelen om uw medewerker te ondersteunen bij het beheren van zijn financiën. 

Financiële problemen kunnen gevolgen hebben voor de werkprestatie van uw medewerker. Het hebben van schulden en privéproblemen levert gemiddeld negen extra verzuimdagen op. Ziekteverzuim onder mensen met schulden is bijzonder hoog. Uw medewerker kan last hebben/krijgen van concentratieproblemen, slapeloosheid, stress, ziekte, burn-out met gevolg tot uitval. Dit zijn redenen om tijdig in te grijpen.