Waarom budgetbeheer?

Het doel van budgetbeheer is het op orde brengen en houden van de financiële situatie. Budgetbeheer (ook wel inkomensbeheer genoemd) houdt in dat wij als budgetbeheerder uw financiën gaan beheren. Het is dan de taak van de budgetbeheerder om samen met u te bekijken wat uw maandelijkse inkomsten en uitgaven zijn. Zodra duidelijk is wat uw inkomsten en uitgaven zijn zullen wij uw maandelijkse administratie overnemen en beheren, zodat u er geen omkijken meer naar heeft. Hierdoor wordt u gelijk ontzorgd in uw privé situatie. Dit gebeurt allemaal op basis van een overeenkomst, waarin de afspraken staan die wij samen met u hebben gemaakt.

Voor wie is budgetbeheer?

Budgetbeheer is een voorziening voor mensen die in principe in staat zijn om zelf hun financiën te beheren, maar hierbij (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben.

Hoelang duurt budgetbeheer?

Hoe lang budgetbeheer duurt, beslist u zelf. Met dien verstande dat de minimum termijn twaalf maanden bedraagt. Daarna kunt u het contract te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Wanneer u daar de voorkeur aan geeft dan is het ook mogelijk dat wij de financiële taken stapsgewijs weer aan u overdragen.

Vormen budgetbeheer

1. Budgetbeheer Basis: Wij ontvangen al uw inkomsten en betalen hiervan de huur, het gas, het water, het licht en uw zorgverzekering. Ook reserveren wij voor uw jaarlijkse gemeentelijke belastingen. Het bedrag dat dan overblijft na het betalen van huur, gas, water/licht en de jaarlijkse reserveringen maken wij volledig naar u over en kunt u uw overige rekeningen zelf betalen.

2. Budgetbeheer Volledig: Hetzelfde als budgetbeheer basis, maar dan vragen we ook toeslagen voor u aan en indien van toepassing vragen we ook kwijtschelding voor u aan. Eventueel kunnen we enkele betalingsregelingen treffen. Ook verzorgen we een eenvoudige belastingaangifte (box1). We maken dan wekelijks leefgeld aan u over.