Bewindvoering voor (demente) senioren

Als u de zorg voor de financiën of de persoonlijke situatie van uw ouders op zich genomen heeft. Kan het zijn dat u als kind benoemd bent tot bewindvoerder van (één van) uw ouders. Of u hebt een volmacht, waarmee u toegang hebt tot de bankrekeningen. Het kan zijn dat de financiële belangen groot zijn en dat u de verantwoordelijkheid niet wilt dragen. Beschermingsbewind kan hierbij een rustgevender oplossing zijn dan een familiebewindvoerder. Ook voorkomt het ruzies en spanning om geldzaken in de familiesfeer.

Bewindvoering voor mensen met dementie

Wanneer een mens ouder wordt, ontstaan er soms bepaalde stoornissen of ziektebeelden die invloed hebben op het beoordelingsvermogen. Dementie en Alzheimer zijn daar voorbeelden van. Deze ziektes zorgen er helaas voor dat de mens soms de grip op de realiteit kwijtraakt.

Grip op realiteit kwijt

Wanneer bij een dierbare officieel de diagnose dementie is vastgesteld, is snel handelen verstandig. Als uw moeder/vader of een andere naaste nog wilsbekwaam is, kan zij de vertegenwoordiging zelf regelen en vastleggen in een levenstestament of volmacht

Op een gegeven moment wordt een dementerende wilsonbekwaam. Dit betekent dat hij de gevolgen van zijn handelen of beslissingen niet meer goed kan overzien. Moeilijke financiële beslissingen nemen is daardoor lastig. 

De financiële zaken dienen dan door iemand anders vertegenwoordigd te worden. Daarom is er in de wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) vastgelegd dat er een wettelijke vertegenwoordiger kan/moet worden aangesteld.

Bewindvoering voor senioren

Ook als u geen dementie heeft komt er met ouderdom vaak afhankelijkheid. Veranderingen in netwerk en omgeving kunnen ervoor zorgen dat senioren het financieel overzicht verliezen. Als er weinig geld is kan dat zorgen geven, maar ook bij veel geld zijn er uitdagingen. Het is dan voor cliënt en familie belangrijk dat de financiële  administratie in goede en onafhankelijke handen is. U hoeft er geen zorgen meer over te hebben of steeds over na te denken, omdat wij dat voor u doen. Beschermingsbewind van financieel beSchermer biedt goede mogelijkheden:

√ Sorteren en opbergen van uw post
√ Betalingen van rekeningen
√ Indienen van declaraties bij uw zorgverzekeraar
√ Belastingaangiften
√ Aanvragen van voorzieningen bij uw gemeente.

Waarom is beschermingsbewind verstandig

Beschermingsbewind heeft voornamelijk te maken met bescherming. Doordat u niet over het geld kunt beschikken. De bewindvoerder heeft het beheer over (bepaalde) goederen en/of geld. Bij goederen kunt u denken aan een huis of auto.

Als (demente) senioren in opwelling besluit het ouderlijk huis te verkopen of om een groot geldbedrag uit te geven grijpt de bewindvoerder in. Wanneer de beslissing toch blijkt te zijn genomen, verklaart de bewindvoerder de beslissing als niet rechtsgeldig en wordt de genomen beslissing terug gedraaid.

Aanvraag

Wilt u beschermingsbewind aanvragen voor een dierbare? Neem vrijblijvend contact op met Financieel beSchemer, dan helpen wij u bij de aanvraag bij de kantonrechter. Mocht de aanvraag worden goedgekeurd, zal de bewindvoerder de bankrekening van uw naaste beschermen en alle financiële zaken regelen. Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie ontvangen? vul dan onze contactformulier in of bel naar 085-4015289.